Tuotantokannustin­järjestelmä

Tampereen Tuotantokannustin, kustannustehoa AV-tuotannon kaikkiin vaiheisiin.

AV-ala on elinkeinona Tampereen kaupungille tärkeä ja tavoitteenamme on olla luovuuden ja innovaatioiden kohtauspaikka. Haluamme, että AV-ala kasvaa ja alueella tehdään paljon erilaisia tuotantoja. Yhtenä toimenpiteenä av-alan toiminnan edistämiseksi Tampereen kaupunki on ottanut käyttöön av-alan tuotantokannustimen.

Tuotantokannustimen käytännön koordinoinnista ja valmistelusta vastaa Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Business Tampereen hallinnoima Film Tampere kaupungin ja Business Tampereen välisen sopimuksen nojalla. Film Tampere toimii alueellisena elokuvakomissiona, jonka toimenpitein kehitetään audiovisuaalista tuotantoa ja kasvatetaan alan liiketoimintaa sen eri osa-alueilla.

Käytännössä tuotantokannustinjärjestelmä tarkoittaa, että alueellista tukea voi hakea ammattimaisiin viihde-, dokumentti-, draama-, elokuva-, ja VR-tuotantoihin, niiden suunnitteluun ja jälkitöihin.

Mikäli olet kiinnostunut hakemaan kannustinta, ota yhteyttä: ilkka.rahkonen@businesstampere.com niin käydään jatkokeskustelu ja toimitamme hakemuslomakkeen.

Tukikelpoisia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta Tampereen seudulla syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.

Tukea voidaan myöntää 10% tuotannon kokonaisbudjetin siitä osasta, joka käytetään Tampereen seudulla. Lisäksi voidaan sopia markkinointiyhteistyöstä tuotannon ja Tampereen kaupungin välillä, josta voidaan maksaa korotusta tuotantokannustimeen 0-5% edellä mainitun tuen lisäksi samoin määräytymisperustein.

Mihin voit saada tukea:

  • Tuotantoon littyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Tampereen alueella toimivilta yrityksiltä
  • Tampereen seudulla verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
  • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia, joita ei tarvitse eritellä, voivat olla esimerkiksi: matkakustannukset.

Tarkemmat tuen yleiset ehdot ovat tässä ladattavana tiedostona: 

Film Tampere AV tuotantokannustimen yleiset ehdot.pdf

Tampereen tuotantokannustimen lisäksi on mahdollista hakea Suomen Tuotantokannustinta, lisätietoja löydät Business Finlandin sivuilta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/av-tuotantokannustin/lyhyesti/

Lisätietoa Suomen kuvausmahdollisuuksista löydät Filming in Finland sivustolta. https://filminginfinland.fi/

Lisätietoja Suomen elokuvalasta löydät Suomen elokuvasäätiön sivuilta: http://ses.fi/etusivu

Lehdistötiedote AV-alan kannustinjärjestelmästä on luettavissa täällä.