Tuotantokannustin­järjestelmä

Tampereen Tuotantokannustin, kustannustehoa AV-tuotannon kaikkiin vaiheisiin.

AV-ala on elinkeinona Tampereelle tärkeä. Haluamme, että ala kasvaa ja alueella tehdään paljon erilaisia tuotantoja. Yhtenä kasvun keinona olemme avanneet Tampereen tuotantokannustimen.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että alueellista tukea voi hakea ammattimaisiin viihde-, dokumentti-, draama-, elokuva-, ja VR-tuotantoihin, niiden suunnitteluun ja jälkitöihin.

Hakeminen on helppoa, laita hakemus sähköpostitse osoitteella ilkka.rahkonen@businesstampere.com ja saat päätöksen kuukaudessa.

Tukikelpoisia ovat audiovisuaalisten teosten tuotannosta Tampereen seudulla syntyneet kustannukset, myös tuotantoa edeltävä vaihe ja jälkituotanto.

Tukea voidaan myöntää 10% tuotannon kokonaisbudjetin siitä osasta, joka käytetään Tampereen seudulla. Lisäksi voidaan sopia markkinointiyhteistyöstä tuotannon ja Tampereen Kaupungin välillä, josta voidaan maksaa korotusta tuotantokannustimeen 0-5% edellä mainitun tuen lisäksi samoin määräytymisperustein.

Mihin voit saada tukea:

  • Tuotantoon littyvät tavara- ja palveluostot sekä laite- ja tilavuokrat Tampereen alueella toimivilta yrityksiltä
  • Tampereen seudulla verovelvollisille työntekijöille maksetut ennakonpidätyksen alaiset palkat
  • Muut kustannukset (Flatrate) max 20 % palkkojen ja ostojen yhteissummasta. Muita kustannuksia, joita ei tarvitse eritellä, voivat olla esimerkiksi: matkakustannukset.

Tarkemmat tuen yleiset ehdot ovat tässä ladattavana tiedostona: FilmTampere AV-tuotantokannustimen yleiset ehdot.pdf

Tampereen tuotantokannustimen lisäksi on mahdollista hakea Suomen Tuotantokannustinta, lisätietoja löydät Business Finlandin sivuilta: https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/av-tuotantokannustin/lyhyesti/

Lisätietoa Suomen kuvausmahdollisuuksista löydät Filming in Finland sivustolta. https://filminginfinland.fi/

Lisätietoja Suomen elokuvalasta löydät Suomen elokuvasäätiön sivuilta: http://ses.fi/etusivu/